top of page

Onze diensten

Het bestellen van een grafkist.

Het verzorgen van de overledene, het kisten van de overledene, het dagelijks controleren van de overledene en alle verdere noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de overledene. 

Het doen van aangifte c.q. laten verzorgen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

Het leggen en onderhouden van contacten met officiële instanties (voor zover van toepassing) zoals: doctoren, politie en justitie, beheerder begraafplaats of crematorium.

Het regelen van het vervoer van de overledene. (niet het vervoer zelf)

Het verzorgen van drukwerk en advertenties. (niet de kosten van het drukwerk zelf)

Het begeleiden van de condoleantie en verzorging van de uitvaart.

Het beschikbaar stellen van personen die de uitvaart verzorgen.

Het verlenen van een korting op de hierboven niet uitputtend benoemde uitvaartkosten dan wel het niet in rekening brengen van bepaalde diensten, zoals dit van geval tot geval of van jaar tot jaar door het bestuur wordt bepaald.

De hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor stil geborenen.

Het bestuur is bevoegd wijzigingen in de in dit artikel genoemde voorzieningen aan te brengen.

De leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of een crematieverzorging.

Alle verdere noodzakelijke werkzaamheden t.b.v. de overledene.

bottom of page