top of page

Kosten lidmaatschap

Kosten lidmaatschap

 • Personen van   0 tot en met 17 jaar betalen per kalenderjaar een contributie van € 2,00

 • Personen van 18 tot en met 20 jaar betalen per kalenderjaar een contributie van € 4,00

 • Personen van 21 tot en met 24 jaar betalen per kalenderjaar een contributie van € 8,00

 • Personen van 25 jaar en ouder betalen per kalenderjaar een contributie van € 23,00

Entreegeld/Inleggeld

 • Op 5 oktober 1987 is door de bestuursleden van de hieronder vermelde verenigingen besloten om geen entreegeld/inleggeld te vragen aan leden die verhuizen binnen het werkgebied van de vereniging.

 • Als voorwaarde wordt dan gesteld, dat personen wel lid moeten zijn van één deze verenigingen en niet ouder dan 50 jaar. De deelnemende verenigingen zijn:
  - De Goorn
  - Hoogwoud
  - Obdam
  - Spanbroek
  - Spierdijk
  - Ursem

De overige (eigen) regels van onze vereniging luiden als volgt

 • De hoogte van de inlegsom wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van het nieuwe lid. Waarbij het inleggeld verschuldigd is vanaf het 30e jaar € 18,- per levensjaar.

bottom of page