top of page

Contact bij overlijden

Begrafenis- en crematiebegeleiders:

De heer Bram Blaauw en bij zijn verhindering, Mara.

​In geval van overlijden kunt u contact opnemen met de heer Bram Blaauw.
Op gepaste wijze begeleiden wij de begrafenis of crematie voor de leden van onze vereniging, maar ook voor niet leden. 
Onze vereniging is opgericht op 1 oktober 1946 en is een vereniging zonder winstoogmerk.
Samen met u regelen en verzorgen wij het afscheid zoals u dat wilt.
Op een betrokken en persoonlijke wijze maken wij van iedere uitvaart een waardig afscheid.
Ook kunt u contact met ons opnemen als u vooraf vragen of wensen heeft.

Onze vereniging heeft boekjes waarin de laatste wensen kunnen worden vastgelegd.
Deze kunt u downloaden via de keuze: downloads of aanvragen bij de ledenadministrateur van onze vereniging.

U kunt ons dag en nacht bereiken op nummer 06 - 12440998.

bottom of page