top of page

Meest gestelde vragen

Wat is het voordeel van lidmaatschap van een begrafenis- en crematievereniging?

 • De vereniging werkt “lokaal” en is daardoor goed op de hoogte van de plaatselijke faciliteiten en mensen. Hierdoor kan er beter op de wensen van nabestaande(n) worden afgestemd.

 • De vereniging heeft een aantal faciliteiten in eigen beheer. Daardoor kunnen de wensen van nabestaande(n) sneller worden ingewilligd.

 • De kosten van de vereniging zijn laag omdat het voor een groot gedeelte een vereniging is met eigen voorzieningen en eigen vrijwilligers.

 • Het doel van de vereniging is het verzorgen van een begrafenis of crematie waarbij geen winst wordt gemaakt. Daardoor is de contributie laag in verhouding tot het dienstverleningspakket dat elk lid ervoor terug krijgt.

 • De waarde van het dienstverleningspakket voor leden is afhankelijk van het gebruik van het pakket.

Ik woon in een andere woonplaats. Kan ik toch lid worden?

In principe wordt onze dienstverlening uitgevoerd in de woonkernen:

 • De Goorn

 • Avenhorn

 • Berkhout

 • Oudendijk

 • Grosthuizen

 • Scharwoude

 • Bobeldijk

 • De Hulk

Het is ook mogelijk om buiten deze woonkernen gebruik te maken van onze dienstverlening. 
In overleg met de nabestaande(n) zal worden beoordeeld of onze vereniging zelf de uitvaart zal uitvoeren of dat wij de uitvaart laten uitvoeren door een uitvaartvereniging die ook aangesloten is bij het FKB. 
Het FKB is een landelijke koepelorganisatie waar onze vereniging lid van is.

Ik ga verhuizen. Kan ik lid blijven?

Ja, het is ook mogelijk om lid te blijven en om gebruik te maken van onze dienstverlening als u gaat verhuizen.
In principe wordt onze dienstverlening uitgevoerd in de woonkernen:

 • De Goorn

 • Avenhorn

 • Berkhout

 • Oudendijk

 • Grosthuizen

 • Scharwoude

 • Bobeldijk

 • De Hulk

Als u in een andere woonkern/woonplaats woont, dan zal in overleg met de nabestaande(n) worden beoordeeld of onze vereniging zelf de uitvaart zal uitvoeren of dat wij de uitvaart laten uitvoeren door een uitvaartvereniging die ook aangesloten is bij het FKB. 
Het FKB is een landelijke koepelorganisatie waar onze vereniging lid van is. 

Ik heb al een begrafenisverzekering. Is het afsluiten van een lidmaatschap toch verstandig?

Dat is afhankelijk van de vorm van uw begrafenisverzekering. Indien uw verzekering alleen een bedrag uitkeert, dan dienen uw nabestaande(n) zelf de uitvaart te regelen. Het is dan zeker de moeite waard om aan te sluiten bij onze vereniging. Wij verzorgen uw uitvaart conform de regels die zijn vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement. De statuten en huishoudelijk reglement zijn gratis op te vragen door onze leden bij de secretaris van onze vereniging. Niet leden kunnen hun vragen stellen aan de secretaris van onze vereniging.

Moet ik mij (naast het lidmaatschap van de begrafenis- en crematievereniging) bijverzekeren?

Indien u lid bent van de vereniging, dan is het overbodig om een verzekering af te sluiten die uw begrafenis of crematie regelt. Dit wordt door ons vereniging geregeld. Kosten waarop onze dienstverleningspakket niet van toepassing is, kan u bijverzekeren. Hierbij moet u denken aan o.a. de kosten van de uitvaartkist, advertentiekosten, gedenksteen, koffietafel etc. Afhankelijk van uw keuze voor de invulling van uw uitvaart kan u aanvullend een begrafenisverzekering afsluiten die een bedrag uitkeert om deze kosten te kunnen betalen. 


Onze vereniging kan en mag u hierin verder NIET adviseren omdat wij geen verzekeringsmaatschappij zijn. 

Ik heb kinderen, kunnen die ook lid worden?

Ja, kinderen kunnen ook lid worden van onze vereniging.
In Nederland ben je volwassen met ingang van de 18-jarige leeftijd.
In Nederland hebben de ouders of wettelijke vertegenwoordigers de zorgplicht voor hun kinderen.
Deze zorgplicht geldt tot en met het 20e jaar indien het desbetreffende kind nog geen eigen bron van inkomen heeft.

 • De contributie van kinderen wordt in de leeftijd van 0 tot en met 20 jaar geïnd via de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 • De kinderen worden tot en met hun 20e jaar bijgeschreven op het lidmaatschap van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 • Op eigen verzoek van het lid kan van het vorige punt worden afgeweken en krijgt het desbetreffende lid zelf een lidmaatschapsbewijs en dient het lid zelf zorg te dragen voor het betalen van zijn/haar contributie.

 • Vanaf hun 21e jaar krijgen de kinderen een eigen contributie factuur.

 • Kinderen die niet staan vermeld op het lidmaatschapsbewijs van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben géén recht op de diensten van de vereniging als lid. De diensten kunnen wel aangeboden worden als niet lid.

Ik ben niet godsdienstig. Kan ik toch lid worden?

Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor leden en niet leden, ongeacht hun geloofsovertuiging.
Onze vereniging is een vereniging gebaseerd op vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijk visie.

Ik heb een andere vraag ……

 • Hebt u andere vragen, dan kan u als volgt contact met ons opnemen:

 • Door gebruik te maken van ons contactformulier op deze website onder de knop: Contact

 • Door een email toe te zenden naar ons emailadres van de vereniging: uitvaartverenigingdegoorn@gmail.com 

 • Door telefonisch contact op te nemen met één van onze bestuursleden.

bottom of page