top of page

Disclaimer

Belangrijk om te weten

  • Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website (hierna: de website).
    De website is in eigendom van Begrafenis- en Crematievereniging “St. Barbara” De Goorn e.o. (hierna: St. Barbara). 
    Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Inhoud website

Via de website verstrekt St. Barbara informatie over haar producten en diensten. 
U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.

St. Barbara besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie die op de website is vermeld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. St. Barbara is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan.

St. Barbara aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, waarnaar met een hyperlink of op een andere wijze wordt verwezen. Evenmin kan St. Barbara instaan voor de kwaliteit en geschiktheid van eventuele producten en/of dienst(en) die daarop worden aangeboden. St. Barbara accepteert ook in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

De informatie en gegevens die u naar de website van St. Barbara stuurt of invoert worden niet door St. Barbara gecontroleerd. St. Barbara draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid of volledigheid van door u verstrekte informatie en de door u ingevoerde gegevens.

Gebruik website

St. Barbara stelt alles in het werk om u op een veilige manier informatie via de website te verstrekken. Desondanks kan St. Barbara niet garanderen dat de website vrij is van virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke. Daarom adviseert St. Barbara u alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, voordat u de informatie van de website ophaalt. St. Barbara kan u ook niet garanderen dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via de website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of andere schadelijk componenten.

Aansprakelijkheid

St. Barbara biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken toegankelijk zijn en/of functioneren van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden producten en diensten. St. Barbara accepteert ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de website.

Vanaf de website kunnen elektronische berichten naar St. Barbara gezonden. Hoewel hieraan de grootst mogelijke aandacht en zorg wordt besteed, garandeert St. Barbara niet dat naar haar toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. St. Barbara aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen of uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezocht webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van “cookies” via de instellingen van uw browser uitschakelen. Het niet accepteren van “cookies” kan er echter toe leiden dat u geen toegang (meer) hebt tot bepaalde pagina’s van de website.

bottom of page