top of page
Bos in herfst

Begrafenis- en Crematievereniging

“St. Barbara” De Goorn e.o.

Dat uw zorg onze zorg mag zijn.

Het lidmaatschap van Begrafenis- en Crematievereniging “St Barbara” De Goorn geeft u, door haar op naastenliefde gebaseerde visie, de volgende voordelen:

  • De vereniging werkt met personen die een sociale binding hebben met onze vereniging en bekend zijn met de eigen leef- en woonomgeving. Hierdoor kan er goed op de wensen van de nabestaande(n) worden ingespeeld.

  • Het doel van de vereniging is het verzorgen van een begrafenis of crematie zonder winstoogmerk. Zodoende is de contributie relatief laag in verhouding tot het dienstverleningspakket dat elk lid ervoor terug krijgt. Waar het dienstverleningspakket uit bestaat ziet u hieronder. 

  • De vereniging heeft een aantal faciliteiten in eigen beheer en heeft, uitgezonderd de uitvaartleiders, vrijwilligers ter beschikking. 

  • De leden krijgen sinds april 2017 bij het afnemen van een uitvaartkist via de vereniging een korting waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering. Deze korting is op dit moment € 50,--.

  • Vanaf maart 2023 is er nog een korting van € 100,-- op kosten van onder andere vervoer, 

  • Niet leden kunnen ook gebruik maken van onze diensten, maar voor hen geldt niet de uitvaartkist korting en het dienstverleningspakket heeft dan andere tarieven. De uitvaartleider maakt dan in overleg met de nabestaanden gebruik van onze faciliteiten en de dragers van de vereniging.

Ons dienstenpakket

Bestellen grafkist

01

02

Verzorgen overledenen

03

Verzorgen uitvaart

04

Regelen transport

Lid van de koepelorganisatie: FKB

bottom of page